Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Qui Tâm Tự Ngộ

Mênh mông Trăng Sáng Lăng Già

Đóa Sen Bát Nhã hương khuya tỏa đều !

Nhân gian đẹp biết bao nhiêu

Tâm người Giác Ngộ : Thương yêu Hòa đồng !

Không gian trong sáng mênh mông

Ánh trăng êm ả thong dong khắp trời…!

Tâm không vướng bận , rong chơi

Tiêu dao ngày tháng , giòng đời mặc xoay…!

Riêng mình ,- Mình biết !…ai hay ..?

Tịnh minh Thể tánh…thế này…! – Như Lai…!

Bây Giờ , Chính “Nó” … Ở Đây

Trên giòng lưu chuyển những ngày nhân gian !

Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Đáp Lời Thiền Sư

Có một Thiền Sư đã dạy

Ta cứ tưởng trần gian là Cõi Thật !

Thế cho nên tất bật đến bây giờ ?

Đời Thật hay Giả ?

Ta luôn “Phải Sống” !

Phải nhập hòa ! để biết “nhiệt độ” của đời ta !

Dù phủi tay ! Ta vẫn phải đi qua…

Vui hay Khổ ? – Vẫn do ta định đoạt !

Tùy “nhiệt độ” giòng nước đời thích hợp

Ta cứ bơi cho thỏa chí một lần !

Nên nhớ rằng : – Đông hết tất sang Xuân !

Đời cứ thế xoay vần trong vũ trụ

Tâm “An Vui” nhờ “Biết Đủ” đời ta !

Thiền Sư ơi ! Ta ở cõi Ta Bà

“Mơ” ? Than ? Khóc ? ! Coi chừng “Đau Bao Tử” !

Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Tự Hỏi khi Dự Lễ Tắm Phật

Phật tắm sạch rồi, Ta sạch chưa?

Bụi đời bám mãi , Vẫn như xưa!

Hằng năm đều tắm, Sao chưa sạch?

Tu học nhanh lên, Kẻo trễ giờ!

Hai Sắc Không

16 Tháng Một 2012

Chọn Vai Kịch

Vở kịch trong đời, ráp diễn chơi!

“Thày Tu”, vai ấy, để phần tôi!

Ăn chay một chút – nên danh phận…

Trọc lóc – giờ đây có chỗ ngồi!

Cờ xí rợp trời, người đưa đón

Trống chuông dậy xóm, trẻ chen coi!

Xêng xang áo mão đi từng bước

Ra vẻ ta đây đắc Đạo rồi!?

Hai Sắc Không