Hai Sắc Không

6 Tháng Mười 2013

ĐỐI: Bài Học Chánh Niệm

Làm gì “Liền Biết” làm gì ?

Sống trong CHÁNH NIỆM chẳng đi lạc Đường !

Chẳng “về quá khứ” u buồn

Chẳng “mơ ước” lắm hảo huyền tương lai !

Sống ngay hiện tại : Giờ Đây !

Tiếc chi vụng dại những ngày đã qua ?

Xả Buông cho khỏe thân già ….!

Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Đi Tìm Ẩn Số Của Ta

“TA” là tổng số những “ta”

TA = ta,1 + ta,2 + ta,3

Tùy từng “vai kịch” mà ta diễn trình.

Quán tâm định vị rõ mình,

-”Của – từng – “t” – thời điểm”

trên lộ trình thời gian

Ngủ quên trên đỉnh huy hoàng

GIật mình tỉnh giấc : xếp hàng sau lưng

Thời gian trôi…, mãi “Nhớ Rừng” ! (*)

Khác nào khắc dấu mạn thuyền tìm gươm

Gươm Xưa đáy nước lặng chìm

Thuyền trôi bến lạ, mò tìm uổng công

Địa cầu xoay ngót vạn vòng

Sao “ta – ẩn – số” mãi còn vô minh

Hai Sắc Không

* “Nhớ Rừng” là tên một bài thơ khá nổi tiếng của Thế Lữ, (nhà thơ thời tiền chiến trong Tự Lực Văn Đoàn)

21 Tháng Chín 2013

Đáp Số của Ta – Thế Đồ Vô Biên

Trước đèn lần giở Phật kinh

Gặp ngay lời dậy : “Tự Mình, Mình Đi.”

Tự mình phá vỡ chu vi

Thoát vòng, Hòa hợp, còn gì “Ngoài – Trong”

Thoát vòng ! Thoát vòng !.. lại Thoát vòng

Thoát đến bao giờ chẳng ” Ở Trong “

Chẳng có ” Trong – Ngoài “, Tâm rộng mở

Phá vòng hòa quyện cõi Hư Không!

Trở về ” Nguyên tử ” hằng mong

Mặc tình phiêu diễn chẳng Trong, chẳng Ngoài

Chẳng còn Phân Biệt là Ai ?

Phần tử “Nhân loại” sống ngay (ở) Địa cầu!

** Than thân, khóc phận …là sao ?

Giòng sông phải chảy về đâu…. biết rồi !

Đầu nguồn suối ngọt xa xôi

Bây giờ !…biển mặn sóng trời mênh mông !

Phải duyên bừng dậy hóa rồng

Vầng mây ngủ sắc “Thăng Long” thuở nào!

Quê hương nay:- Quả Địa Cầu

Quyện hòa thiên hạ ra vào Tự Do

Vô biên rộng mở Thế đồ

Như Tâm đứa bé ngây thơ chào đời

Hòa giòng “Nhân loại” sống “chơi”

Cần gì phân biệt Đất – Trời, Người – Ta

Hai Sắc Không

21 Tháng Chín 2013

Trăng Chơn Như

Trăng lên !…Trăng lặn tà tà

Mặc ai chỉ chỏ , Trăng Ta vẫn tròn !

Nhớ xưa , bài hát trẻ con

Tranh nhau “Sáng tỏ” giữa Đèn với Trăng

“Đèn khoe đèn tỏ hơn Trăng !

Đèn ra trước gió được chăng, hỡi Đèn?

Trăng khoe trăng tỏ hơn Đèn !

Sao Trăng lại phải chịu luồn đám mây?

Ngộ thay, Lý lẽ phân hai

Nói sao cũng trúng : Sự này , Sự kia !

Mấy ai chịu khó “thức khuya”

Để xem Trăng tỏ, Đèn kia cạn dầu !

Mấy ai thoát khỏi địa cầu

Nhận ra Chân Lý,: Thiên thu Trăng Tròn!

Trăng nào khuyết ! Trăng nào non!

Trăng cao vòi vọi, sao luồn đám mây !

“Vô Minh” tâm tự đặt bày

Trò chơi muôn thuở của người trần gian !

Đời đời Trăng tỏa ánh vàng

Mênh mang , thăm thẳm Không Gian Vô Bờ !

Hai Sắc Không