Chu Giang

18 Tháng Năm 2016

Thoát Vòng Tục Lụy

Hư thật, thật hư, không có không

Nổi trôi, trôi nổi tựa Sông Hồng

Đời người ly, hợp nào ai biết

Họa phước tùy duyên nhân quả tòng

Nguyện được thoát vòng, vòng tục lụy

Cư trần lạc đạo, đạo viên dung

Nhất tâm sám hối từ bi độ

Cố giử thiện tâm tận đáy lòng

Chu Giang

18 Tháng Năm 2016

Đoạn Ngưng Nghiệp Trần

Trách người một, trách ta mười

Vì ta không phải nên người hận ta

Cũng vì nghiệp chướng mà ra

Do thân, ý, khẩu khiến, ta u sầu

Não phiền gánh nặng lo âu

Tâm mang thù hận nghĩ lâu càng buồn

Quẳng gánh lo, tâm thả buông

Vô thường biến đổi luôn luôn không ngừng

Có không, không có vô chừng

Quên đi tất cả, đoạn ngưng nghiệp trần (1)

Chu Giang

(1)= đọan là cắt đứt.

20 Tháng Một 2016

Bâng Khuâng

Đêm nằm cứ nghĩ vẫn vơ

Cuộc đời như giấc mộng mơ sắp tàn

Già rồi còn sống chẳng màng

Bận lòng con trẻ ngó ngàng tới lui

Nhưng con trẻ đáp hồi vui vẻ

Muốn cha mẹ sống khỏe dồi dào

Chúng con cầu nguyện ước ao

Mẹ cha sống mãi như sao trên trời

Và khi cha mẹ ngày sắp tận

Các con đừng khóc nhớ lời răn

Đến khi ngọn lửa thiêu thân

Các con nên nhớ làm thân con người

Cuộc đời đến thế mà thôi!

Chu Giang

20 Tháng Một 2016

Nghĩ Về Mẹ

Sống sao cho trọn kiếp người

Đời ta sẽ đến đúng thời mà đi

Nhớ ngày khi thuở hàn-vi

Mẹ lo từng chút cũng vì thương con

Thời gian trôi mãi chẳng trông

Nay ta khôn lớn mẹ̣ mòn sắp đi

Vì Mẹ chúng ta nghĩ gì ?

TACO