Từ Đồng

6 Tháng Mười 2013

Bốn Tâm Vô Lượng

Từ tâm, đoạn ác pháp

Bi tâm, hận thù tan

Hỹ tâm, vui hòa ái

Xã tâm, sống an lạc

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)

6 Tháng Mười 2013

Cảm Nhận Vô Thường

Nhìn bầu trời !

Mây bay bay !

Cảnh vật vô thường luôn đổi thay

Sớm còn ! Tối mất có ai hay

Từ Đồng (thầyThích Chơn Giác)