Từ Giác

24 Tháng Mười Hai 2012

Tuổi Đời

Tuổi đời càng lúc càng cao mãi

Muốn tu nhưng cứ phải vui đời

Bận tâm bận trí cả thời

Lại lo làm việc kiếm mồi nuôi thân

Rãnh rang thì cuối tuần nhậu nhẹt

Bạn kêu đen đỏ chẳng từ nan

Giời ơi sao cứ làng chàng

Thời gian ngắn ngủi đừng xàng xê lâu

Nhất tâm đi tới chùa lễ Phật

Bỏ sau lưng chồng chất khổ đau

Não phiền thế sự lo âu

Vô Thường, Vô Ngã, Khổ sầu chẳng lo

Tinh tâm tu tập thời diệt khổ

Xã buông Tham Ái khởi động tâm

Dốc lòng tu tập diệt Sân

Gieo Nhân Quả đẹp ước mơ Niết Bàn

Từ Giác

23 Tháng Mười Hai 2012

Dọn Quét Kho

Cảm ứng bài Dọn kho lúc xế chiều của Hai Sắc Không

Dọn kho quét bụi thật là hay!

Phủi hết cặn dơ đóng bấy nay

Cặn bã đóng lâu thật khó tẩy

Siêng chùi quét dọn phải ngày ngày

Thời gian trôi mãi tuổi càng cao

Không biết dọn cho tới lúc nào?

Mong ước thời gian đi chậm lại

Để làm công chuyện dọn nhà kho

Bây giờ nghỉ lại tiếc thời gian

Trôi mất đi rồi bụi vẫn mang

Cặn bã của nhiều năm đóng lại

Nhất lòng dọn dẹp cho khang trang

Bụi đóng trong tâm giống bụi kho

Lâu năm cặn bã chất đầy kho

Phải chùi cho sạch, tẩy cho hết

Bui bậm trần gian để khỏi lo

Hết bụi trần gian sẽ rõng kho

Trí tâm yên tỉnh không còn lo

Một lòng phủi hết đi phiền muộn

Niệm Phật tâm an ngủ ngáy khò

Từ Giác

16 Tháng Năm 2011

Cuộc đời Phật Thích Ca Mâu Ni

Phần 1: Phật ra đời

Trước hai ngàn năm trăm, trăng sáng

Rằm tháng tư Phật giáng trần kha

Mẹ là hoàng hậu Ma-da

Quốc vương Tịnh Phạn chính là vua cha

Thái Tử Tất Đạt Đa hiền diệu

Xuất chúng thông minh hiểu rộng sâu

Sống trong cung điện son lầu

Giàu sang phú quý kẻ hầu người nuông

Cưới vợ đẹp thật không ai sánh

Lại có con trai chánh nối cơ

Cuộc đời vua chúa ta mơ

Tu bao nhiêu kiếp duyên cơ đẹp vời

Phần 2: Nguyên nhân của sự thoát ly

Một hôm Ngài dạo chơi bổng thấy

Kẻ già nua, hành khất, bệnh nhân

Lại thêm chứng cảnh đám tang

Người người than khóc Ngài tràn hoang mang

Về tới cung điện càng suy nghĩ

Cảnh giàu sang phú quí chóng tan

Đời người trôi nổi gian nan

Làm sao gột bỏ vướng mang sầu đời?

Lòng quyết định Ngài thời rời bỏ

Cung điện vàng và vợ với con

Quyết lòng một dạ sắt son

Đi tìm chân lý mõi mòn ngút mây

Phần 3: Đi tìm chân lý

Ngài rong ngựa đường lầy vẫn tiến

Tìm chân nhân hầu luyện đường tu

Sáu năm khổ nhục vẫn mù

Mờ trong khổ hạnh đường tu chẳng toàn

Ngài không nản quyết lòng vẫn kiếm

Mọi đường tu hầu tiến niết bàn

Thân gầy ép xác nhịn ăn

Ngài đành đổi cách phải ăn uống thường

Lòng quyết chí con đường gian khổ

Ngài tịnh tâm ngồi chỗ gốc cây

Mưa to gió lớn chẳng lây

Ngồi thiền yên tĩnh dưới cây Bồ Đề

Ngài phát nguyện lời thề thật khó

Không đạt thành không bỏ chốn này

Mặc cho ma quỷ quần quay

Múa ca quyền rũ phơi đầy gấm nhung

Phần 4: Giác ngộ

Tâm trí Ngài tập trung thiền định

Dần dà tâm thức tỉnh mở khai

Thấy đời quá khứ vị lai

Nhân sinh vạn vật hồi lai bất tồn

Ngài nhìn thấy “Chết” không chấm dứt

Đời sống còn tiếp tục đời sau

Xác thân mới cứ tiếp thâu

Sinh rồi lại diệt thi nhau xoay vòng

Ngài thấy người tấm lòng tội lỗi

Phải khổ đau chịu tội dài lâu

Những người gieo phước thiện sâu

Phúc duyên đeo mãi kiếp sau chẳng dừng

Thấy đời sống không ngừng liên kết

Quả với Nhân đeo lết mãi thôi

Sự đời vạn vật giống loài

Sinh sinh diệt diệt xoay hoài chẳng buông

Nhìn thấy người đời không hiểu rõ

Cứ tranh giành làm khổ lẫn nhau

Lại thêm thù hận chất sâu

Kiếp này kiếp nọ đào sâu não phiền

Ngài cuối cùng thấu liền khổ lụy

Tất cả do mê muội mà ra

Lại còn tâm bất chính tà

Luân hồi muôn kiếp thật là đáng thương

Ngài thức tỉnh “Lạc” “Thường” “Ngã” “Tịnh”

Vì si mê chồng chất bao năm

Vô minh tan biến trong tâm

Ngài thành chánh quả Niết Bàn từ đây

Phần 5: Hành đạo

Ngài thành Phật bắt đầu truyền bá

Chấm dứt đường Tham Ái khổ đau

Dạy truyền chân lý nhiệm mầu

Mà Ngài chứng ngộ dưới cây Bồ Đề

Chuyển pháp luân đầu tiên Phật thuyết

Đó chính là triết lý diệt mê

Diệt sầu, diệt khổ si mê

Giúp tâm an lạc thoát mê đường trường

Phật dạy rằng chấp “Thường” chấp “Ngã”

Đó chính là nguồn của “khổ” đau

Vô Thường, sinh diệt cùng nhau

Mọi điều mọi vật bao lâu trường tồn?

Phật rằng chính “Ngã” không tồn tại

Bởi vì không có “Ngã” hiện bày

Chấp “Thường”, chấp “Ngã” Khổ thay

Sinh rồi lại diệt thân này về đâu?

Phật dạy ta con đường BÁT ĐẠO

Giúp diệt trừ KHỔ não, VÔ SINH

Giúp cho Tâm chính, Trí minh

Con đường BÁT ĐẠO Vãn Sinh NIẾT BÀN

Lời Phật dạy ta càng ghi nhớ

“Tham Ái” là nguồn cội Khổ đau

Não phiền luyến ái khổ đời

Vào vòng sanh tử luân hồi mãi thôi

Dốc lòng tu tập tìm Giải Thoát

Chọn con đường mà Phật đã đi

Đừng nên cầu nguyện tái sinh

Cỏi trời nếu đến “KHỔ” sinh vẫn chờ

NIẾT BÀN là chổ chờ ta tới

Lánh xa lìa “Tam Giới” Khổ đau

“Vô Thường” hiện hữu”Khổ” sầu

“Niết Bàn” là chốn Diệt sầu Khổ đau.

Từ Giác

Bị chú: “Bát Đạo” là tám con đường dẫn đến Niết Bàn, đó là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh cần, Chánh niệm, và Chánh định.

” Vô sinh” là không còn luân hồi hay tái sinh.

“Niết Bàn” là sự an lạc tuyệt đối.

“Tam giới” là 3 cỏi Dục Giới, Sắc giới, và Vô Sắc Giới. Dục Giới gồm Trời, Người, Ngạ quỷ, Atula, Súc sanh, và Địa ngục.

“Vô thường” là không có vật gì tồn tại mãi.

25 Tháng Hai 2011

Tu Tại Gia

Cảm ứng đọc sách Tu Tại Gia

Tu tại gia là tu tại thế

Tu tại gia thời để giúp ta

Bình tâm bình trí dần dà

Sống đời yên tĩnh thật thà không lo

Tu tại gia thúc cho trí nhớ

Dặn lòng luôn cởi mở tâm linh

Dần dần chuyển hóa lòng mình

Xả buông dục vọng gây sinh hận sầu

Tu tại gia lúc đầu hơi khó

Phải nhất tâm gắn bó niềm tin

Dốc lòng tu tập cầu xin

Mở mang trí tuệ gieo sinh nhân lành

Sống mỗi ngày tranh giành lợi lộc

Khiến cho ta đầu óc hoang mang

Lại còn thù ghét chẳng an

Làm cho điên đảo chứa chan muộn phiền

Tu tại gia như thuyền lướt sóng

Lướt trôi qua bão cuộn phong ba

Giúp cho cuộc sống trầm kha

Thảnh thơi tâm trí khiến ta yêu đời

Tu tại gia ta thời kiểm soát

Ý, lời, thân không gác bỏ qua

Ý tà, khẩu xuất gây ra

Phát sinh hành động hại ta hại người

Luôn tự giác cuộc đời quyến rũ

Rượu chè, bài bạc chủ tai ương

Sì ke, sắc dục dẫn đường

Chìm sâu bể khổ thảm thương đọa đày

Lòng nhắc nhở mỗi ngày kiểm điểm

Trí tâm an không chiếm lo âu

Tránh điều phiền phức gây rầu

Tránh đem thù oán hận sầu cho ai

Nếu tin tưởng ngày mai nhận quả

Kiếp sống này ta trả nợ xưa

Cho nên phải nhắc lòng chừa

Không gieo ác nghiệp đảo lừa thế gian

Tu tại gia vững vàng tâm trí

Quán tưởng đời vốn dĩ buồn đau

Mới sinh ra đã khóc sầu

Tháng ngày đi mãi lo âu tuổi đời

Lại còn đau bệnh người có biết?

Tuổi già suy yếu miết mãi thôi

Rồi khi ta chết chẳng nguôi

Chôn về với đất làm mồi bọ sâu

Thật là may mắn đầu thai lại

Làm người có trí lại có tâm

Thế nên đừng phí phải chăm

Lo tu bồi đắp gieo mầm kiếp sau

Sống đời chân thật rầu không nản

Vui buồn chẳng để trí lang thang

Muộn phiền gác bỏ không mang

Tĩnh tâm tịnh trí bằng an không sầu

Lòng tự tin sẽ mau giải thoát

Cảnh niết bàn ta thoát hồi luân

Khỏi về trần thế gian truân

Xa lìa cách biệt cõi trần khổ đau

Tu tại gia thâm sâu quán tưởng

Phật Thích Ca ngộ chứng Niết Bàn

Giúp đời mê muội giải tan

Chấp “Thường”, chấp “Ngã” dẫn mang luân hồi

Quán tưởng đời chuyển xoay qua lại

Có vật gì tồn tại bền lâu?

Đời người như kiếp phù du

Sinh, Già, Bệnh, Chết, khổ sầu chẳng mong

Hiểu Phật Pháp lòng trông giải thoát

Diệt trừ tâm mê hoặc cảnh trần

Diệt trừ phiền não thế gian

Phát tâm phát nguyện vãng sanh Niết Bàn

Nhất tâm niệm Phật thời chớ nản

Kiên trì chánh niệm chẳng buông lơi

Quán nhìn thấu hiểu cuộc đời

Tịnh tâm Giác Ngộ Niết Bàn là đây

Từ Giác