Bảo Thông

10 Tháng Mười 2010

Thơ Xuân

Duyên thơ dễ bén làm sao!

Nợ thơ vay trả thế nào được đây?

Tình thơ chót nhắp men say,

Hồn thơ chìm đắm ngất ngây hương nồng,

Nguồn thơ lai láng mênh mông,

Trời thơ là cả cõi KHÔNG vô bờ!

Mừng Xuân góp mặt làng thơ,

Vần thơ hòa điệu ngóng chờ tin nhau.

Bảo Thông

25 Tháng Tám 2010

Tìm Bạn Tri Âm

Tình người ai bán ta mua,

Ai cho ta lấy, ai thừa ta xin!

Tình người chân thật hồn nhiên,

Ai ai cũng có nhưng tìm khó ra!

Mắt nhìn chẳng rõ chính Ta,

Vọng tâm sống cõi Ta-bà lạc nhau!

Lòng ngay đồng khí tương cầu,

Đồng thanh tương ứng hẹn câu tương phùng.

Bảo Thông

23 Tháng Tám 2010

Nhập Thế

Đã biết trần ai có thế thôi,

Buồn vui, sướng khổ, khóc hay cười,

Trăm năm vinh nhục bao dài ngắn?

Hãy đáp cho nhau lấy một lời!

Sóng nước VÔ THƯỜNG bất tận trôi,

Dòng thơ TỰ TẠI thả muôn nơi,

Ngâm nga bất kể hay cùng dở

Không rượu mà say sống với đời.

Bảo Thông

22 Tháng Tám 2010

Xem Ti-vi Màu

Thoạt nhìn có thấy gì đâu,

Đến khi bấm nút muôn màu hiện ra:

Âm thanh, hình sắc, xướng ca,

Gái trai nhảy múa, cỏ hoa chập trùng,

Xa gần, cao thấp, mông lung

Đến khi tắt điện lại không có gì!

Bảo Thông