Nguyên Giác

15 Tháng Một 2011

Dalai Lama

Nhân dịp Mừng Sinh Nhật thứ 75 Đức Dalai Lama.
Nguyên Giác